Naar de inhoud

Sliedrecht heeft Antwoord

Jeugd en jongeren

Op deze pagina informatie over en voor de jeugd en jongeren in Sliedrecht. Heb je nog ideeën of aanvullende informatie voor deze webpagina, stuur dan een e-mail naar: gemeente@sliedrecht.nl

Bureau Halt

Jongeren van 12 tot 18 jaar die in aanraking zijn gekomen met Justitie, kunnen bij lichtere vergrijpen in aanmerking komen voor een alternatieve straf bij Bureau Halt. Het gaat daarbij om kleinere ‘misdrijven’ zoals vandalisme, baldadigheid, diefstal of spijbelen. Meestal krijgen jongeren die in contact komen met Halt een werk- of leerstraf en moeten zij de schade vergoeden aan een eventueel slachtoffer of benadeelde. Voor meer informatie kun je kijken op: www.halt.nl.  

Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort tot Jeugdzorg. Zowel jongeren als ouders kunnen hier terecht met vragen en/of problemen. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg stellen vast welke zorg er nodig is en begeleiden kinderen, jongeren en/of ouders of verwijzen door naar andere organisaties. Op de website van Bureau Jeugdzorg is uitgebreide informatie te vinden over hun taken en werkzaamheden: www.bureaujeugdzorg.info.  

UWV Werkbedrijf in Dordrecht

Heeft u geen inkomen?
Dan kunt u zich bij het UWV Werkbedrijf in Dordrecht melden als werkzoekende. Zonodig verwijst het UWV direct door naar ons voor een uitkeringsaanvraag. UWV Werkbedrijf Dordrecht

Route 27
Wat doen wij?
Route 27 biedt jongeren van 16 tot 27 jaar scholing, werk, hulpverlening of een combinatie daarvan. Route 27 richt zich vooral op jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en wil voorkomen dat jongeren hun opleiding afbreken en voortijdig school verlaten. Route 27 zorgt ervoor dat alle jongeren uit de Drechtsteden goed voorbereid en gemotiveerd hun weg vinden naar de arbeidsmarkt.

Consultatiebureau

Het consultatiebureau onderzoekt periodiek de algemene gezondheidstoestand en de lichamelijke, emotionele en sociale ontwikkeling van alle 0 tot 4-jarigen. Daarnaast biedt zij ouders advies, kortdurende begeleiding aan huis bij verzorgings-en opvoedproblemen en een 24-uurs (telefonische) bereikbaarheid.
Het consultatiebureau is in Sliedrecht gevestigd in de Nicolaas Beetsstraat 4-6. Meer informatie is te vinden op www.rivas.nl

Jeugd Preventie Team (JPT)

Soms zit je in de problemen en kun je een steun in de rug goed gebruiken. Dat kan thuis zijn, op school of op je werk. Je kunt je somber voelen of gespannen. Het kan ook zijn dat je na een voor jou nare of schokkende ervaring gewoon niet lekker in je vel zit. Of misschien heb je alleen of samen met vrienden iets uitgehaald wat niet mag, een strafbaar feit gepleegd, en ben je daardoor in aanraking gekomen met de politie. Alle jongeren tot 18 jaar kunnen door de politie of een andere instelling met wie de politie samenwerkt (zoals bijvoorbeeld Bureau Halt of Leerplicht) aangemeld worden bij het JPT. Meer over het JPT is te vinden op www.jpt-zhz.nl. 

Het JPT is een samenwerkingsverband tussen de politie Zuid-Holland Zuid en Bureau Jeugdzorg. Het JPT biedt vrijwillige hulp.


Jongereninformatiepunt (JIP)

Het JIP is bedoeld voor iedereen van 12 tot en met 25 jaar, met vragen over geld, werk, studie, sex, relaties en vrije tijd. Iedereen heeft wel eens vragen, over keuzes die je moet maken of over dingen waar je tegen aan loopt. Het JIP geeft je gratis informatie en advies. Dit kan d.m.v. folders, maar je kunt ook een uitgebreider gesprek voeren met de JIP-medewerker. Het JIP kan ook bemiddelen tussen jou en andere mensen, of tussen jou en bepaalde instanties, zoals school, de sociale dienst, een hulpverleningsinstantie, enz. Ook kan het JIP je helpen bij het invullen van bijvoorbeeld formulieren, het opstellen van brieven en het aanvragen van studiefinanciering. Waar je vraag of probleem ook over gaat, bij het Jongeren Informatie Punt kijken ze nergens vreemd van op!  

Loop gerust even binnen. Samen met jou bekijken ze de mogelijkheden. Bovendien gaan ze met jouw verhaal vertrouwelijk om. Ook kun je bij hen terecht om informatie in te winnen voor een werkstuk of verslag. Je bent tot niets verplicht en de informatie is gratis.

Het Jip is geopend op donderdag van 15.00 tot 19.00 uur. Lukt het je niet om op tijd langs te komen en wil je toch een keertje praten, bel dan voor een afspraak op een ander tijdstip. Het telefoonnummer is 0184-415 957. Het JIP vind je op de begane grond van het gebouw van Elektra, maar het JIP heeft een eigen ingang. 

Bezoekadres: Stationsweg 4
Postadres: Postbus 1012, 3360 BA Sliedrecht
Telefoon:  (0184) 415 957
E-mail: jip@elektra-sliedrecht.nl.  

Jongerenwebsite Blixum

Blixum is gemaakt in opdracht van de provincie Zuid-Holland en is een website voor jongeren in de provincie Zuid-Holland. De site heeft een breed aanbod op het gebied van Jeugdzorg, Informatie en Advies, toekomstmogelijkheden (school, werk, wonen) en vrije tijd en uitgaan. Blixum is sinds april 2001 online. Het Servicepunt Jongereninformatie verzorgt de inhoud en publiciteit van de site. Kijk voor meer informatie op www.blixum.nl.  

Jongerenwerk / Elektra

Het jongerenwerk in Sliedrecht wordt uitgevoerd door Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht, ook wel beter bekend als Elektra. Hier kun je terecht voor vrije tijdsbesteding (sporten, spelletjes doen of gewoon om te hangen), maar je kunt ook bij de jongerenwerkers terecht met al je vragen. Meer informatie over Elektra kun je vinden op www.elektra-sliedrecht.nl.  

Kinderopvang

Er zijn twee instellingen die kinderopvang bieden in Sliedrecht: "Catalpa Kinderopvang" en "Kinderdagverblijf Eigenwijs". Voor meer informatie over deze kinderopvanginstellingen kunt u kijken op de websites www.catalpa.nl of www.kdv-eigenwijs.nl.  


Kindertelefoon

Bij de kindertelefoon kun je terecht met al je vragen, problemen of voor zomaar een praatje. Het nummer van de kindertelefoon is 0800-0432. Je kunt ook op de internetsite terecht voor info of om te chatten: www.kindertelefoon.nl.

Peuterspeelzalen

In Sliedrecht zijn vier peuterspeelzalen die worden geëxploiteerd door Stichting Kindercentra Alblasserwaard. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Kindercentra Alblasserwaard; telefoonnummer: (0183) 617755.


Regionaal Bureau Leerplicht

Vanaf je 5de t/m 16de jaar ben je leerplichtig. Dit houdt in dat je die jaren verplicht bent om naar school te gaan. Als je dit niet doet, of als je spijbelt, krijg je te maken met het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL+). Hier werken leerplichtambtenaren die onderzoeken of alle leerplichtigen jongeren op school zitten en zo nee, waarom niet. Voor meer informatie over de leerplicht en RBL+ kun je kijken oo www.rblplus.nl


Kinderopvang Register gemeente Sliedrecht

De Wet Kinderopvang is per 1 januari 2005 in werking getreden. Ouders kunnen door middel van een aanvraag bij de Belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang van de Rijksoverheid krijgen. Hiervoor moet de ouder een formulier “Aanvraag tegemoetkoming kinderopvang” van de Belastingdienst indienen bij de Belastingdienst. Deze formulieren zijn op te vragen bij de Belastingdienst of bij het kindercentrum.
 
Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor de tegemoetkoming wanneer zij hun kind(eren) bij een door de gemeente geregistreerd kindercentrum onderbrengen. Voordeel hiervan is dat de ouder er zeker van kan zijn dat het kindercentrum voldoet aan de kwaliteitseisen. Jaarlijks worden de in het register opgenomen kindercentra geïnspecteerd door de GGD. De inspectierapporten die na deze inspecties worden vervaardigd door de GGD zijn openbaar. Ouders kunnen deze rapporten inzien bij de kindercentra.
 
Voor vragen over het register Kinderopvang kunt u terecht bij mevrouw Van der Klooster van de afdeling Welzijn, Educatie en Zorg van de gemeente Sliedrecht, telefoonnummer (0184) 495 857   
 
In de gemeente Sliedrecht zijn de volgende kindercentra/gastouderbureaus geregistreerd:
 
Catalpa Kinderopvang
 
Gegevens van de houder
Naam                                                  : Catalpa Kinderopvang
Rechtsvorm                                         : Besloten Vennootschap          
Adres                                                  : Demmersweg 76
Postcode                                             : 7556 BN        
Plaats van vestiging                              : Hengelo
Telefoonnummer                                   : 074-2405555
Inschrijfnummer KvK                             : 41031168
 
 
Gegevens locatie 1                  
Naam                                                  : De Krullevaar
Adres                                                  : Dr. De Visserstraat 9
Postcode                                             : 3362 CG
Plaats van vestiging                              : Sliedrecht
Telefoonnummer                                   : (0184) 421 451
Soort kinderopvang                               : Hele dagopvang (HEDO)
Aantal kindplaatsen                              : 64[1] 
 
Gegevens locatie 2                              
Naam                                                  : Buitenschoolse opvang Pluk
Adres                                                  : Maaslaan 10
Postcode                                             : 3363 CJ
Plaats van vestiging                              : Sliedrecht
Telefoonnummer                                   : (0184) 419 476
Soort kinderopvang                               : Buitenschoolse opvang (BSO)
Aantal kindplaatsen                              : 80[2]
 
 
Kinderdagverblijf Eigenwijs ³

Gegevens van de houder
Naam                                                  : Vertah B.V.
Rechtsvorm                                         : B.V.
Adres                                                  : Prickwaert 194
Postcode                                             : 3363 BH        
Plaats van vestiging                              : Sliedrecht
Telefoonnummer                                   : (0184) 420 520
Inschrijfnummer KvK                             : 24367812
Soort kinderopvang                               : Hele dagopvang (HEDO)
Aantal kindplaatsen                              : 32 [4] 
  

Stichting Kindercentra Alblasserwaard  
 
Gegevens van de houder
Naam                                                  : Volgt
Rechtsvorm                                         : Stichting
Adres                                                  : Berkenlaan 4 
Postcode                                             : 4209 AN  
Plaats van vestiging                              : Schelluinen
Correspondentieadres                           : Berkenlaan 4
Postcode                                             : 4209 AN  Schelluinen 
Telefoonnummer                                   : (0184) 499 399
Inschrijfnummer KvK                             : 24370733
Soort kinderopvang                               : Buitenschoolse opvang (BSO) 

Gegevens locatie 1
Naam                                                  : Volgt
Adres                                                  : Valkweg 8
Postcode                                             : 3362 GH 
Plaats van vestiging                              : Sliedrecht
Telefoonnummer                                   : (0184) 499 399
Inschrijfnummer KvK                             : 24370733
Soort kinderopvang                               : Buitenschoolse opvang (BSO
Aantal kindplaatsen                              : 40 (2x20, start met een groep)

[1] Gewijzigd per 1/1/2008
[2] gewijzigd per 1/1/2008 
3 gewijzigd 1/10/2009
[4] gewijzigd per 1 januari 2010

 


Schoolmaatschappelijk werk

Zit je op school in Sliedrecht en heb je een probleem of zit je niet zo lekker in je vel? Dan kun je terecht bij de schoolmaatschappelijk werker op jouw school. De schoolmaatschappelijk werker kan jou en/of je ouders helpen met het oplossen van problemen. Als je in contact wilt komen met de schoolmaatschappelijk werker, kun je dat aangeven bij je leerkracht. Hij of zij zal je verder helpen.

Verslavingszorg (het Boumanhuis)

Heb je vragen over alcohol, drugs of andere verslavende middelen? Of denk je dat je zelf verslaafd bent? Dan kun je terecht bij het Boumanhuis. De medewerkers van het Boumanhuis kunnen je antwoord geven op je vragen of helpen met afkicken. Ook geven zij voorlichting op scholen en bij andere instellingen. Meer informatie vindt je op www.boumanhuis.nl.  
Gemeente Sliedrecht  Postbus 16  3360 AA Sliedrecht  gemeente@sliedrecht.nl  tel. 14 0184