Begroting

Wat gaan we doen in 2021? En hoeveel kost dat?

In de begroting staat wat de gemeente precies gaat doen in het komende jaar. En hoeveel geld we hieraan besteden. De begroting is een belangrijke stap in de uitvoering van de kadernota.

Op 16 oktober heeft het college van de gemeente Sliedrecht de begroting 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Op 3 november buigt de gemeenteraad zich over de begroting, een week later neemt de raad een besluit.

Geen ingrijpende bezuinigingen nodig

In de begroting staat wat de gemeente in 2021 precies gaat doen. Het college is blij dat er geen ingrijpende bezuinigingen nodig zijn. Zo zal de OZB in Sliedrecht niet extra stijgen. Investeringen in de wijken, in veiligheid en in de inclusieve samenleving gaan door. En we zetten voorbereidende stappen in de groei en ontwikkeling van de gemeente.

Voor 2021 presenteert het college een solide begroting. Die nu nog niet sluitend is, maar dat uiteindelijk in 2024 wel zal zijn. Tegelijk veroorzaakt de coronacrisis ook onzekerheden, die van invloed kunnen zijn op de gemeentelijke financiën.

Download hier de begroting 2021

visual begroting 2021