Jaarrekening

Het huishoudboekje van de gemeente: hoeveel hebben we uitgegeven?

Hoeveel geld is er in het afgelopen jaar binnengekomen bij de gemeente Sliedrecht? Hoeveel hebben we uitgegeven? En waaraan? In de jaarrekening blikken we terug en maken we de balans op.

De gemeente Sliedrecht maakt ieder jaar een begroting. Daarin staan de voorstellen voor het komende jaar. En hoeveel geld er is om die voorstellen uit te voeren. Als het jaar voorbij is, kijken we terug. Hoe is het gegaan met de voorstellen? Zijn ze uitgevoerd? Hoeveel geld was ervoor nodig? Dat doen we in de jaarstukken. Bij de jaarstukken hoort de jaarrekening. Hierin maken we de balans op: hoeveel geld is er binnengekomen en hoeveel hebben we uitgegeven?