Tussenrapportage

Halverwege het jaar schetsen we de voortgang van de plannen

De tussenrapportage geeft inzicht in de voortgang van beleidsplannen en de financiële stand van zaken van de gemeente. Zo kan de gemeenteraad een vinger aan de pols houden en waar nodig bijsturen.

De tussenrapportage 2022 schetst de voortgang op de speerpunten uit de begroting 2022. Ook de financiële afwijkingen komen aan bod. Dit is een 'best guess'. Want de financiële effecten van de wereldwijde coronacrisis op de korte en de lange termijn zijn onzeker. De tussenrapportage schetst alle financiële afwijkingen op onontkoombare ontwikkelingen.