Coffeeshopbeleid

Regeerakkoord Op basis van ervaringen van gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie bij de invoering van het aangescherpte coffeeshopbeleid in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland per 1 mei 2012, zal per 1 januari 2013 alleen het ingezetenencriterium landelijk worden ingevoerd. Het besloten clubcriterium, ook wel bekend als de ‘wietpas’ en het afstandscriterium zijn geschrapt. De uitvoering van het aangescherpte coffeeshopbeleid wordt hiermee vereenvoudigd.

Wat houdt het ingezetenencriterium in?

Het ingezetenencriterium houdt praktisch in:

  • alleen toegang voor ingezetenen van Nederland tot de coffeeshop en verkoop aan ingezetenen van Nederland;
  • onder ingezetene wordt verstaan een persoon die zijn (woon)adres heeft in een gemeente van Nederland. Ook buitenlandse werknemers zijn ingezetenen als zij staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie;
  • de coffeeshophouder dient vast te stellen dat degene die hij toegang verleent tot de coffeeshop en aan degene aan wie hij verkoopt, ingezetene van Nederland is.

Welke gevolgen heeft dit voor u?

Als u na 1 januari 2013 softdrugs wilt kopen bij de coffeeshop dient u, zoals dat nu ook al het geval is, een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning) te kunnen tonen. Daarnaast is het mogelijk dat de coffeeshopexploitant, om vast te stellen dat u ingezetene bent van Nederland, u om een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) vraagt.

Hoe vraag ik een uittreksel aan?

De gemeente Sliedrecht heeft een speciaal GBA uittreksel voor de coffeeshop. Hierin staan alleen uw naam, geboortedatum en datum van inschrijving in Sliedrecht vermeld. Als u het uittreksel in het gemeentekantoor wilt aanvragen neemt u een geldig identiteitsbewijs mee. Als u niet wilt vermelden waarvoor u het uittreksel nodig heeft dan vraagt u om een standaard GBA uittreksel. Beide uittreksels kosten € 4,70. U kunt deze uittreksels ook met uw DigiD aanvragen via het digitale loket van de gemeente Sliedrecht.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: