Legesverordening

De gemeente legt de tarieven voor de diverse heffingen (leges) jaarlijks vast in verordeningen. De gemeenteraad stelt deze verordeningen vast.

Legesverordening 2020

U kunt de legesverordening 2020 inzien.