Week 27

APV-vergunningen 1 t/m 5 juli 2019

Ingediende aanvragen

  • Burendag op 31 augustus 2019, Rietzangerstraat
    Datum ontvangst: 27 juni 2019

Verleende vergunningen

  • Groot terras/vakantieborrel op 5 en 6 juli 2019, grasveld t.o. Burg. Winklerplein 2a
    Datum verleend: 28 juni 2019
  • Exploitatievergunning, Kerkbuurt 125a
    Datum verleend: 28 juni 2019