Week 24

APV-vergunningen 8 t/m 12 juni 2020

Ingediende aanvragen

  • Gedoogbeschikking coffeeshop, A.W. de Landgraafstraat 6      
    Datum ontvangst: 28 mei 2020    
  • Collecte ten behoeve van: het Leger des Heils van 22 t/m 28 november 2020, diverse locaties
    Datum ongtvangst: 8 juni 2020     

Verleende vergunningen/ontheffingen

  • Het realiseren van een tijdelijk terras van 2 juni t/m 1 september 2020, Stationsweg 4    
    Datum verleend: 2 juni 2020