Week 30

APV-vergunningen 20 t/m 24 juli 2020

Ingediende aanvragen

 • Wijzigen leidinggevende(n), Rembrandtlaan 79  
  Datum ontvangst: 13 juli 2020     
 • Tentenkamp van 4 t/m 5 september 2020, Benedenveer 3    
  Datum ontvangst: 13 juli 2020    
 • Burendag: Samen sterk voor de toekomst op 26 september 2020, Havikstraat
  Datum ontvangst: 14 juli 2020      
 • Verkoop consumentenvuurwerk van 29 t/m 31 december 2020, Prisma 200    
  Datum ontvangst: 14 juli 2020    
 • Speelmiddag op 22 augustus 2020, Valkhof
  Datum ontvangst: 14 juli 2020   

Verleende vergunningen/ontheffingen

 • Diverse locaties    Inhaalcollecte:  12 t/m 24 oktober 2020
  - De Hartstichting
  - ReumaNederland
  - Longfonds
  - Rode Kruis  
  Datum verleend: 16 juli 2020    
 • Diverse locaties, Collecte: Leger de Heils van   22 t/m 28 november 2020
  Datum verleend: 16 juli 2020