Week 8

Omgevingsvergunningen 19 t/m 23 februari 2018

Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het plaatsen van een berging naast de woning, Vivaldilaan 102
  Datum ontvangst: 11 februari 2018
 • Het tijdelijk gebruiken van de schaapskooi als kantoor, Kweldamweg 6
  Datum ontvangst: 15 februari 2018
 • Het plaatsen van een overkapping aan de achterzijde van de woning, Weberstraat 11
  Datum ontvangst: 16 februari 2018
 • Het plaatsen van handelsreclame aan de gevel, Lelystraat 93G
  Datum ontvangst: 16 februari 2018

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Uitbreiden van de woning, IJsbaan 26