Week 16

Omgevingsvergunningen 16 t/m 20 april 2018

Ingediende aanvragen met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Plaatsen van een dakkapel, Prof. Keesomlaan 1
  Datum ontvangst: 9 april 2018
 • Plaatsen erfafscheiding, Reigerlaan 15
  Datum ontvangst: 10 april 2018
 • Aanbrengen gevelreclame, Kerkbuurt 66a
  Datum ontvangst: 11 april 2018
 • Wijzigen voorgevel, Rivierdijk 304
  Datum ontvangst: 11 april 2018
 • Vervangen reclame, Stationspark 125
  Datum ontvangst: 12 april 2018
 • Kappen van vier bomen i.v.m. herinrichting plein (gemeentelijke bomen). Voornemen tot herplant van vijf bomen na herinrichting plein, Bonkelaarplein
  Datum ontvangst: 12 april 2018
 • Oprichten carport t.b.v. zes appartementen, Baanhoek 77
  Datum ontvangst: 13 april 2018

Verleende omgevingsvergunning met een regulier voorbereidingsprocedure

 • Kappen van een boom (particulier), Baanhoek 71
  Datum verleend: 13 april 2018
 • Plaatsen van een dakkapel, Monteverdistraat 37
  Datum verleend: 13 april 2018
 • Plaatsen erfafscheiding/geluidscherm, Prinsenweer 34
  Datum verleend: 13 april 2018