Week 17

Omgevingsvergunningen 23 t/m 27 april 2018

Ingediende aanvragen met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Overkapping en erfafscheiding, Lelystraat 105
  Datum ontvangst: 19 april 2018
 • Omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige bewoning, Sperwerstraat 70
  Datum ontvangst: 19 april 2018
 • Wijzigen van de voorkant garage, Dorlandsweer 101
  Datum ontvangst: 20 april 2018

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Plaatsen dakkapel op de voorkant van de woning, Prof. Keesomlaan 1
  Datum verleend: 20 april 2018
 • Plaatsen berging naast de woning, Vivaldilaan 102
  Datum verleend: 20 april 2018
 • Gewijzigde vergunning voor het oprichten van 30 appartementen, Rondo 26 t/m 84
  Datum verleend: 20 april 2018
 • Wijzigen van de in- en uitritten, Parallelweg 24 en 28
  Datum verleend: 20 april 2018
 • Omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige bewoning, Dorlandsweer 80
  Datum verleend: 20 april 2018