Week 18

Omgevingsvergunningen 30 april t/m 4 mei 2018

Ingediende aanvragen met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Kappen van twee bomen, Prof. Zeemanweg 1
  Datum ontvangst: 23 april 2018
 • Uitbreiden woning op de 1e verdieping, Rivierdijk 207
  Datum ontvangst: 25 april 2018

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Ophogen van grond, Kweldamweg 8-10, kadastraal bekend gemeente Sliedrecht sectie L nummer 708
  Datum verleend: 26 april 2018
 • Ophogen van grond, Achterland Parallelweg 3, kadastraal bekend gemeente Sliedrecht sectie L nummers 221, 400 en 401
  Datum verleend: 26 april 2018
 • Terrasoverkapping, Mozartplantsoen 9
  Datum verleend: 26 april 2018
 • Dakopbouw op woning, Locksweer 1
  Datum verleend: 26 april 2018
 • Terrasoverkapping, Weberstraat 11
  Datum verleend: 26 april 2018
 • Dakkapel op de zijgevel, IJsbaan 20
  Datum verleend: 26 april 2018
 • Vervangen van de gevelreclames, Stationspark 125
  Datum verleend: 26 april 2018
 • Plaatsen erfafscheiding, Reigerlaan 15
  Datum verleend: 26 april 2018

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:

 • plaatsen van een lift aan de Kerkbuurt 41
 • oprichten bedrijfspand aan de Kweldamweg 49
 • oprichten van een woning aan de Rivierdijk 422