Week 20

Omgevingsvergunningen 14 t/m 18 mei 2018

Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Plaatsen erfafscheiding, Monteverdistraat 3
  Datum ontvangst: 7 mei 2018
 • Oprichten van een erker aan de voorzijde van de woning, Putterstraat 15
  Datum ontvangst: 9 mei 2018
 • Omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige bewoning, Baanhoek 489E
  Datum ontvangst: 9 mei 2018

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Oprichten 11 woningen, Rivierdijk 761 t/m 769 en 538

Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig

 • Vervangen van de garagedeur voor een kozijn en deur, Dorlandsweer 101