Week 22

Omgevingsvergunningen 28 mei t/m 1 juni 2018

Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Oprichten van een loods en vergroten perceel, Industrieweg 45
  Datum ontvangst: 15 mei 2018
 • Kappen van een boom (particulier), Stationsweg 135
  Datum ontvangst: 15 mei 2018
 • Kappen van een boom in de voortuin (particulier), Februariplantsoen 1
  Datum ontvangst: 15 mei 2018
 • Kappen vier gemeentelijke bomen t.b.v. plan woningbouw, Lanser locatie Rivierdijk t.h.v. nummer 769
  Datum ontvangst: 14 mei 2018
 • Plaatsen van dakkapellen, Prof v.d. Waalslaan 5
  Datum ontvangst: 18 mei 2018
 • Plaatsen van een erfafscheiding, Monteverdistraat 35
  Datum ontvangst: 22 mei 2018
 • Kappen van vijf bomen
  • 1. plantsoen achterzijde t.h.v. Prickwaert 40/42 (boom is dood)
  • 2. plantsoen voorzijde t.h.v. Prickwaert 2 (boom is dood)
  • 3. plantsoen voorzijde t.h.v. Waterwegstraat 53 (boom is dood)
  • 4. plantsoen voorzijde t.h.v.Waterwegstraat 51 (boom is dood)
  • 5. plantsoen zijkant t.h.v. Prof. Musschenbroekstraat 11 Kappen van vijf bomen (conditie matig, zwamaantasting op stam)
   Datum ontvangst: 23 mei 2018
 • Kandelaberen (flink snoeien) van twee bomen, Plantsoen parkeerplaats algemene begraafplaats
  Reden: noodzakelijk door scheefstand
 • Datum ontvangst: 23 mei 2018
  Kandelaberen (flink snoeien) van 11 bomen, Burg. Feitsmapark
 • Reden: noodzakelijk door scheefstand
  Datum ontvangst: 23 mei 2018

Verleende omgevingsvergunning voor een regulier voorbereidingsprocedure

 • Kappen van vier bomen i.v.m. herinrichting plein (gemeentelijke bomen) Voornemen tot herplant van vijf bomen na herinrichting plein, Bonkelaarplein
  Datum verleend: 25 mei 2018
 • Kappen van twee gemeentelijke bomen tbv herinrichting, Prof. Zeemanweg 1
  Datum verleend: 25 mei 2018

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Interne verbouwing, Wilhelminastraat 80-86

Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig

 • Transparante luifel aan de zijkant van de woning, Rondo 100