Week 23

Omgevingsvergunningen 4 t/m 8 juni 2018

Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Uitbreiding van de woning, Rivierdijk 184
  Datum ontvangst: 28 mei 2018

Verleende omgevingsvergunning voor een regulier voorbereidingsprocedure

 • Realiseren van een lift aan het winkelpand, Kerkbuurt 41
  Datum verleend: 1 juni 2018
 • Het aanbrengen van gevelreclame, Kerkbuurt 66a
  Datum verleend: 1 juni 2018
 • Het wijzigen van de voorgevel, Rivierdijk 304
  Datum verleend: 1 juni 2018
 • Het tijdelijk gebruiken van de schaapskooi als kantoor, Kweldamweg 6
  Datum verleend: 1 juni 2018

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Verbouw en uitbreiding Boazkerk, Rondo 325