Week 24

Omgevingsvergunningen 11 t/ 15 juni 2018

Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het graven van een watercompensatie, Kweldamweg
  Datum ontvangst: 17 mei 2018
 • Het plaatsen van een erfafscheiding, Monteverdistraat 17
  Datum ontvangst: 31 mei 2018
 • Het plaatsen van een terrasoverkapping, Benedenveer 28
  Datum ontvangst: 4 juni 2018

Verleende omgevingsvergunning voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van een eik (Quercus), Stationsweg 135
  Datum verleend: 8 juni 2018
 • Het vervangen van bestaande reclame voor led schermen, Leeghwaterstraat nabij oprit A15
  Datum verleend: 8 juni 2018
 • Het realiseren van een overkapping, wasplaats en erfafscheiding, Lelystraat 105
  Datum verleend: 8 juni 2018
 • Uitbreiden van de woning aan de achterzijde, Rivierdijk 207
  Datum verleend: 8 juni 2018

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide voorbereidingsprocedure

 • Tijdelijke huisvesting Blauwe Golf, Wieldraaier 3
  Datum verleend: 8 juni 2018

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Oprichten van een carport voor de te realiseren appartementen