Week 26

Omgevingsvergunningen 25 t/m 30 juni 2018

Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Vellen van een houtopstand, Poelenstoep 17
  Datum ontvangst: 18 juni 2018
 • Plaatsen van een dakkapel, Cort van der Lindenlaan 11
  Datum ontvangst: 19 juni 2018
 • Snoeien van bomen, Rivierdijk 534
  Datum ontvangst: 19 juni 2018
 • Bouwen van 30 woningen, Baanhoek West (Rondo)
  Datum ontvangst: 20 juni 2018
 • Het plaatsen van twee tijdelijke schoollokalen, Prof. v.d. Waalslaan 2
  Datum ontvangst: 20 juni 2018
 • Het kappen van een boom, Aalscholverstraat 20
  Datum ontvangst: 22 juni 2018

Verleende omgevingsvergunning voor een regulier voorbereidingsprocedure

 • Het bouwen van zes appartementen, Baanhoek 77, 79 en 81
  Datum verleend: 22 juni 2018
 • Het wijzigen van het kozijn in de voorgevel en het verlengen van kap over de aanbouw
  Datum verleend: 22 juni 2018
 • Het plaatsen van een erker, Putterstraat 15
  Datum verleend: 22 juni 2018