Week 29

Omgevingsvergunningen 16 t/m 20 juli 2018

Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Plaatsen van gevelreclame, Kubus 120
  Datum ontvangst: 9 juli 2018
 • Aanpassen entreeportaal, Kweldamweg 49
  Datum ontvangst: 10 juli 2018

Verleende omgevingsvergunning voor een regulier voorbereidingsprocedure

 • Oprichten van 11 woningen, kappen van bomen en realiseren van een uitweg, Rivierdijk 538, 540a, 540b en 761 t/m 775
  Datum verleend: 13 juli 2018
 • Het aanpassen van entrees - ASVZ, Touwbaan 1, 3 en 4
  Datum verleend: 13 juli 2018

Geweigerd besluit met reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het vergroten van de woning, Alewijnsweer 13
  Datum geweigerd: 13 juli 2018