Week 3

Omgevingsvergunningen 15 t/m 19 januari 2018

Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een tuinhuis, Havenstraat 28
  Datum ontvangst: 8 januari 2018
 • Het kappen van 14 bomen t.b.v. de bouw van de tijdelijke woonvoorziening de Blauwegolf (particulier), Touwbaan 1
  Datum ontvangst: 10 januari 2018

Verleende omgevingsvergunning voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het plaatsen van een hekwerk om de sportplek, tussen Rivierdijk en de Boog
  Datum verleend: 10 januari 2018
 • Het kappen van  22 bomen (gemeentelijk). Het kappen van deze bomen in fases 1 en 2A is noodzakelijk om de boven- en ondergrondse infra zoals ook het warmtenet of een gewijzigde groenstructuur te kunnen realiseren. In totaal worden er 83 bomen gekapt en 91 nieuwe bomen geplant in de openbare ruimte. De kap in de fases 2B en 2C is pas noodzakelijk in 2019 waarbij de procedure later wordt opgestart, Staatsliedenbuurt herinrichting
  Datum verleend: 8 januari 2018