Week 32

Omgevingsvergunningen 6 t/m 10 augustus 2018

Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Vellen van een houtopstand, Thorbeckelaan 431
  Datum ontvangst: 30 juli 2018

Verleende omgevingsvergunning voor een regulier voorbereidingsprocedure

 • Aanleg parkeerplaatsen, Trapezium, NO kwadrant sectie G perceelnummer 1171
  Datum verleend: 3 augustus 2018
 • Het plaatsen van een erfafscheiding tussen Monteverdistraat 3 en 5,
  Datum verleend: 3 augustus 2018
 • Het uitbreiden van de woning, Rivierdijk 184
  Datum verleend: 3 augustus 2018