Week 33

Omgevingsvergunningen 13 t/m 17 augustus 2018

Verleende omgevingsvergunning voor een reguliere voorbereidingsprocedure

  • Realiseren van 30 grondgebonden woningen, Baanhoek-West, project Straus
    Datum verleend: 10 augustus 2018
  • Kandelaberen van 11 bomen, Burg. Feitsmapark
    Datum verleend: 10 augustus 2018
  • Kappen van een boom, IJsselstraat 29
    Datum verleend: 10 augustus 2018

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  • Het tijdelijk plaatsen van twee lokalen CBS Prins Willem Alexander, Prof. v.d. Waalslaan 2, Sliedrecht