Week 34

Omgevingsvergunningen 20 t/m 24 augustus 2018

Ingediende aanvragen met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Omzetten zelfstandige naar onzelfstandige woon-ruimte, Locksweer 8
  Datum ontvangst: 3 augustus 2018
 • Omzetten zelfstandige naar onzelfstandige woon-ruimte, Burg. Winklerplein 64
  Datum ontvangst: 8 augustus 2018
 • Kappen van een boom, Burg. Winklerplein/Rembrandtlaan
  Datum ontvangst: 9 augustus 20187
 • Oprichten schuur, Cort v.d. Lindenlaan 13
  Datum ontvangst: 10 augustus 2018
 • Kappen van zes bomen ten behoeve van realiseren rotonde, Thorbeckelaan
  Datum ontvangst: 14 augustus 2018
 • Renovatie daken huurwoningen, Karekietstraat, Merelstraat, Rietzangerstraat, Vinkenstraat
  Datum ontvangst: 14 augustus 2018

Verleende omgevingsvergunning voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Plaatsen van twee tijdelijke lokalen op het schoolplein, Prof. v.d. Waalslaan 2
  Datum verleend: 17 augustus 2018