Week 37

Omgevingsvergunningen 10 t/m 14 september 2018

Ingediende aanvragen met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van 400 bomen, reden kap: de meeste bomen zijn ziek of dood, langs provinciale weg N 482
  Datum ontvangst: 28 augustus 2018
 • Het kappen van een boom (particulier), Benedenveer 30
  Datum ontvangst: 30 augustus 2018
 • Vergroten van de aanbouw, Stationsweg 221
  Datum ontvangst: 2 september 2018
 • Opbouw op schuur, Waalstraat 43
  Datum ontvangst: 3 september 2018
 • Omzetten zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte, P.A. de Genestetstraat 58
  Datum ontvangst: 3 september 2018
 • Het kappen van een boom (particulier), Rivierdijk 599
  Datum ontvangst: 4 september 2018
 • Vervangen van kozijnen aan de voorgevel, Kraal 35
  Datum ontvangst: 5 september 2018
 • Het kappen van een boom, reden kap: matige conditie van de boom. Drie bomen worden herplant, Tuinfluiterstraat
  Datum ontvangst: 6 september 2018
 • Het vervangen van het dak en achtergevel, Stationsweg 49
  Datum ontvangst: 6 september 2018
 • Het plaatsen van een dakkapel, P.A. de Genestetstraat 17
  Datum ontvangst: 6 september 2018
 • Het plaatsen van een carport naast een gemeentelijke monument, Landgraafstraat 49
  Datum ontvangst: 9 september 2018

Verleende omgevingsvergunningen met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van een boom, Thorbeckelaan 431
  Datum verleend: 7 september 2018
 • Het plaatsen van een nokverhoging aan de achterzijde van de woning, Prof. Snelliusweg 14
  Datum verleend: 7 september 2018

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het plaatsen van een erker aan de voorgevel, Goeman Borgesiusweg 13