Week 39

Omgevingsvergunningen 24 t/m 28 september 2018

Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het vellen van 12 houtopstanden
  Reden kap: matige/slechte conditie
  •  1. Leeghwaterstraat, thv bedrijfspand 73
  •  2. Tolsteeg, thv Prickwaert
  •  3. Tolsteeg, thv Prickwaert
  •  4. Tolsteeg, thv Prickwaert
  •  5. Kleindiepstraat, thv bedrijfspand 1
  •  6. Deltalaan, thv flat Hofstee Elzenhof 1-105
  •  7. Stationsweg, thv bedrijfspand 4
  •  8. Stationsweg, thv bedrijfspand 2
  •  9. Kerkbuurt thv bedrijfspand 1`
  • 10. Lijsterweg, park thv woonpand 27
  • 11. Lijsterweg, park
  • 12. Lijsterweg, groenstrook, thv kerkgebouw
   Datum ontvangst: 10 september 2018
 • Plaatsen van een kunstwerk, Touwbaan 1, vijver hoofdingang
  Datum ontvangst: 20 september 2018
 • Gedeeltelijk verbouwen van het pand, Stationspark 400
  Datum ontvangst: 20 september 2018

Verleende omgevingsvergunning voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het plaatsen van een nieuwbouw loods, Industrieweg 45
  Datum verleend: 21 september 2018
 • Het plaatsen van een erker aan de voorgevel, Goeman Borgesiusweg 13
  Datum verleend: 21 september 2018
 • Het vervangen van kozijnen op de bovenste verdieping aan de balkonzijde, Kraal 35
  Datum verleend: 21 september 2018

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • verbouwen van het bedrijfspand aan de Marisstraat 2