Week 48

Omgevingsvergunningen 26 t/m 30 november 2018

Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het aanbrengen van drie duikers, Baanhoek-West
  Datum ontvangst: 19 november 2019
 • Het plaatsen van een deur in de zijgevel, Merwestraat 21
  Datum ontvangst: 19 november 2018
 • Het plaatsen van reclame, Brouwerstraat 6
  Datum ontvangst: 19 november 2018
 • Het plaatsen van een dakopbouw, Gruttostraat 16
  Datum ontvangst: 20 november 2018
 • Het snoeien van bomen. Reden kap: De boom is geraakt door een vrachtwagen, waardoor een tak beschadigd is, Stationsplein tegenover nr. 8
  Datum ontvangst: 20 november 2018

Verleende omgevingsvergunning voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van 18 bomen, Parallelweg. Er is een herplantplicht opgelegd. Hiervoor is een beplantingsplan opgesteld.
  Datum verleend: 26 november 2018

Verlenging beslistermijn

 • Kappen van een boom, Rivierdijk 739-743
  Datum: 26 november 2018