Week 5

Omgevingsvergunningen 29 januari t/m 2 februari 2018

Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure

  • Het omzetten van zelfstandige naar niet zelfstandige woonruimte, Oranjestraat 29
    Datum ontvangst: 24 januari 2018

Verleende omgevingsvergunning voor een reguliere voorbereidingsprocedure

  • Het realiseren van een tuinhuis, Havenstraat 28
    Datum verleend: 26 januari 2018

Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure

  • Gedeeltelijk openstellen voor verkeer, Kerkbuurt Oost
    Datum besluit: 16 januari 2018

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  • Het plaatsen van een aanbouw aan de achtergevel, een erker aan de voorgevel en zijgevel aan de woning Februariplantsoen 1