Week 50

Omgevingsvergunningen 10 t/m 14 december 2018

Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van zes appartementen en een winkelruimte, Kerbuurt 81
  Datum ontvangst: 5 december 2018
 • Het wijzigen van gevels, Rivierdijk 460
  Datum ontvangst: 6 december 2018
 • Het aanpassen van de voorgevel van het Bonkelaarhuis, Bonkelaarplein 7
  Datum ontvangst: 7 december 2018

Verleende omgevingsvergunning voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Gevelwijziging en verbouwen van het bedrijfspand, Leemanstraat 9
  Datum verleend: 7 december 2018
 • Vervangen van de brug, Reinenweer ter hoogte van nr. 44
  Datum verleend: 7 december 2018
 • Het kappen van een Linde, Rivierdijk 599.  Reden kap: boom is dood. Er is een herplantplicht opgelegd
  Datum verleend: 7 december 2018

Geweigerd besluit met reguliere voorberedingsprocedure

 • Het plaatsen van vier vlaggenmasten, Kweldamweg 8
  Datum geweigerd: 7 december 2018
 • Het kappen van 12 bomen, zuidelijke watergang Benedenveer
  Datum geweigerd: 10 december 2018