Week 51

Omgevingsvergunningen 17 t/m 21 december 2018

Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een woning op de begane grond, Albrechtplein 21-23
  Datum ontvangst: 7 december 2018
 • Uitbreiding in/uitrit, Stationsweg 221
  Datum ontvangst: 9 december 2018
 • Het kappen van twee bomen, Rivierdijk 739-743
  Datum ontvangst: 12 december 2018
 • Het kappen van 52 bomen tbv herstructurering Staatsliedenbuurt:
  • 1. thv. Troelstralaan 5/7, voorzijde
  • 2. thv. Troelstralaan 1/3, voorzijde
  • 3. thv. Troelstralaan 29/31, voorzijde
  • 4. thv. Troelstralaan 45/47, voorzijde
  • 5. thv. Troelstralaan 45/47, voorzijde
  • 6. thv. Troelstralaan 71/73, voorzijde
  • 7. thv. Troelstralaan 57/59, voorzijde
  • 8. thv. Troelstralaan 61/63, voorzijde
  • 9. thv. Troelstralaan 67/69, voorzijde
  • 10. thv. Troelstralaan 93/95, voorzijde
  • 11. thv. Troelstralaan 49/51, zijkant
  • 12. thv. Troelstralaan 49/51, zijkant
  • 13. thv. Thorbeckehof 1 t/m 22, zijkant
  • 14. thv. Thorbeckehof 1 t/m 22, zijkant
  • 15. thv. Dr. de Visserstraat 9, zijkant
  • 16. thv. Dr. de Visserstraat 9, zijkant
  • 17. particuliere boom, perceel Dr. de Visserstraat 9
  • 18. thv.Talmastraat 26/28, voorzijde
  • 19. thv.Talmastraat 34/36, voorzijde
  • 20. thv.Talmastraat 30/32, voorzijde
  • 21. particuliere boom, perceel Dr. de Visserstraat 9
  • 22. thv.Talmastraat 38/40, voorzijde
  • 23. thv. Dr. de Visserstraat 2, zijkant
  • 24. thv.Talmastraat 42/44, voorzijde
  • 25. thv. Dr. de Visserstraat 2, zijkant
  • 26. thv.Talmastraat 46/48, voorzijde
  • 27. thv.Talmastraat 50/52, voorzijde
  • 28. thv.Talmastraat 62/64, voorzijde
  • 29. thv.Talmastraat 58/60, voorzijde
  • 30. thv. Dr. de Visserstraat 4, voorzijde
  • 31. thv.Talmastraat 70/72, voorzijde
  • 32. thv.Talmastraat 66/68, voorzijde
  • 33. thv.C. vd Lindenlaan 77, zijkant
  • 34. thv.Talmastraat 74/76, voorzijde
  • 35. thv.C. vd Lindenlaan 77, zijkant
  • 36. thv.Talmastraat 15, zijkant
  • 37. thv.C. vd Lindenlaan 77, zijkant
  • 38. thv.Talmastraat 15, zijkant
  • 39. thv. Schaperstraat 1, zijkant
  • 40. thv. Schaperstraat 1, voorzijde
  • 41. thv. Schaperstraat 1, voorzijde
  • 42. thv. Schaperstraat 26, voorzijde
  • 43. thv. Schaperstraat 28, voorzijde
  • 44. thv. Schaperstraat 28, voorzijde
  • 45. thv. Schaperstraat 28, voorzijde
  • 46. thv. Schaperstraat 28, zijkant
  • 47. thv. Dr. Schaepmanstraat 10, zijkant
  • 48. thv. Dr. Schaepmanstraat 53/55, voorzijde
  • 49. thv. Dr. Schaepmanstraat 33/35, voorzijde
  • 50. thv. Dr. Schaepmanstraat 33/35, voorzijde
  • 51. thv. Dr. Schaepmanstraat 65/67, voorzijde
  • 52. thv. Dr. Schaepmanstraat 65/67, voorzijde
   Reden kap:
  • Wijziging bovengronds (boomstructuur)
  • Wijziging bovengronds (trottoir) en nutstracé
  • Wijziging bovengronds (parkeren en boom-structuur)
  • Wijziging bovengronds (rijbaan)
  • Wijziging bovengronds (parkeren) en nutstracé
  • Wijziging bovengronds (parkeren)
  • Wijziging bovengronds (trottoir)
  • Wijziging bovengronds (parkeren) en warmte-net
  • Wijziging bovengronds (trottoir en boomstruc-tuur)
  • Wijziging ondergronds (warmtenet)
  • Wijziging groenstructuur
   Alle 52 bomen worden herplant
   Datum ontvangst: 12 december 2018
 • Uitbreiding Sliedrechts Museum, Kerkbuurt 99
 • Datum ontvangst: 13 december 2018

Verleende omgevingsvergunning voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het vellen van 10 houtopstanden
  • Stationsweg thv. De Speler
  • Parallelweg thv. Bruningstraat
  • Tiendweg thv. Stormrand
  • Elzenhof thv. Huisnr 148
  • Frans Halsstraat thv. Huisnrs. 5/17
  • Burg. Feitsmapark, vaste plantentuin thv. Prof Lorentzlaan
  • De Wiel thv. Huisnr 9
  • Thorbeckelaan thv. De Horst 113
  • Alg. Begraafplaats
  • Reden kap: Beheer gemeentelijke bomen in verband met slechte conditie van de bomen of bomen zijn dood. Er is een herplantplicht opgelegd
   Datum verleend: 14 november 2018

Geweigerd besluit met reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte, Zwaluwstraat 30
  Datum geweigerd: 17 december 2018
 • Het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte, Putterstraat 5
  Datum geweigerd: 14 december 2018