Week 7

Omgevingsvergunningen 12 t/m 16 februari 2018

Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het plaatsen van een dakopbouw op de woning, Haringvlietstraat 4
  Datum ontvangst: 6 februari 2018
 • Het vergroten van de woning met een aanbouw aan de achterzijde, Stationsweg 165
  Datum ontvangst: 6 februari 2018

Verleende omgevingsvergunning voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van twee bomen met een slechte conditie. Voornemen tot herplanting (gemeentelijk), Havikstraat/Paulus Potterstraat 32
  Datum verleend: 9 februari 2018
 • Het kappen van 14 bomen t.b.v. de bouw van de woonvoorziening de Blauwegolf (partiuclier), Wieldraaier 3
  Datum verleend: 9 februari 2018
 • Het kappen van een kastanjeboom (particulier), Baanhoek 407
  Datum verleend: 9 februari 2018

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het realiseren van een nieuwbouw garage, Rivierdijk 739-743