Week 1

Omgevingsvergunningen 31 december 2018 t/m 4 januari 2019

Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het vangen van zeven puien, Kerkbuurt 43
  Datum ontvangst: 21 december 2018
 • Het uit breiden van de school met twee groepsruimten op het dak van de 1e verdieping, Menuet 70
  Datum ontvangst: 21 december 2018
 • Het plaatsen van transparantie balkonbeglazing, Bonkelaarplein 65
  Datum ontvangst: 21 december 2018

Verleende omgevingsvergunning voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar een niet zelfstandige woonruimte voor de periode van vijf jaar, Burg. Winklerplein 64
  Datum verleend: 24 december 2018

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het wijzigen van het bestemmingsplan, terrein (grasland) sectie L. nr. 452
  Datum intrekking: 28 december 2018

Kennisgeving opschorten beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Verbouwen gedeelte van het kantoor, Stationspark 400

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het plaatsen van een steiger, Rivierdijk 502