Week 10

Omgevingsvergunningen 4 t/m 8 maart 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van zes bomen, Weresteijn Noord. Reden: Ophoging verharding. In het project worden zes bomen gekapt en acht bomen herplant.
  • 1 haagbeuk
  • 1 sierappel
  • 1 linde
  • 2 meelbessen
  • 1 es
  • Datum ontvangst: 27 februari 2019
 • Herstructurering Staatsliedenbuurt. Het kappen van drie bomen, Talmastraat. Reden: wijzigen grond naar uitgeefbare grond. Alle bomen worden herplant.
  • 3 lindebomen
  • Datum ontvangst: 1 maart 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het gebruiken van de derde verdieping voor kantoordoeleinden, Industrieweg 11
  Datum verleend: 1 maart 2019
 • Interne verbouwing Gantel Yulius, Wilhelminastraat 71
  Datum verleend: 1 maart 2019
 • Het wijzigen van het kozijn in de voorgevel van de winkelruimte, Rivierdijk 723
  Datum verleend: 1 maart 2019
 • Het realiseren van dakkapellen op de zijdakvlakken van het kantoorpand, Kweldamweg 49
  Datum verleend: 1 maart 2019

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het realiseren van 37 woningen, Baanhoek west

Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig

 • Het plaatsen van een raam in de bestaande westgevel, Baanhoek 186