Week 11

Omgevingsvergunningen 11 t/m 15 maart 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een aanbouw naast de woning en een serre, Nachtegaallaan 32
  Datum ontvangst: 4 maart 2019
 • Het plaatsen van een carport naast een gemeentelijk monument, A.W. de Landgraafstraat 49
  Datum ontvangst: 5 maart 2019
 • Het verwijderen van een raamkozijn en het aanpassen van de gevel, Rivierdijk 386
  Datum ontvangst: 8 maart 2019
 • Het uitbreiden van de bestaande kelder, Rivierdijk 502
  Datum ontvangst: 8 maart 2019
 • Het kappen van een boom op het achtererf, Rivierdijk 502
  Datum ontvangst: 8 maart 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Rondo 139
  Datum verleend: 8 maart 2019
 • Het plaatsen van een extra deur in de zijgevel, Merwestraat 21
  Datum verleend: 8 maart 2019
 • Het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning, Rivierdijk 58
  Datum verleend: 8 maart 2019
 • Het kappen van een conifeer, Kleindiepstraat 9
  Datum verleend: 8 maart 2019
 • Het plaatsen van een prijzenzuil, Populierenhof 83
  Datum verleend: 8 maart 2019
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel, Rijshoutstraat 16
  Datum verleend: 8 maart 2019

Geweigerde omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van een boom, Schaperstraat 22
 • Datum geweigerd: 8 maart 2018

Kennisgeving opschorten beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • De bouw van vier garageboxen, Middenveer 102a

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het verhogen van de bestaande woning, Rivierdijk 114