Week 12

Omgevingsvergunningen 18 t/m 22 maart 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het bouwen van twee nieuwe woongebouwen voor ASVZ, Zeeldraaier
  Datum ontvangst: 8 maart 2019
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Weresteijn 70
  Datum ontvangst: 9 maart 2019
 • Het wijzigen van de vergunning - De Dirigent 36 appartementen, Landinistraat
  Datum ontvangst: 11 maart 2019
 • Het vellen van elf houtopstanden. Herbeplanting wordt toegepast, ter hoogte va  de Zeeldraaier
  Datum ontvangst: 13 maart 2019
 • het kappen van vier bomen, Parallelweg 8
  Datum ontvangst: 14 maart 2019
 • Het plaatsen van een dakkapel, Leeuweriksingel 39
  Datum ontvangst: 14 maart 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van twee bomen, Valkhof. Reden: instabiele verankering/scheefstand. Er is een herplantplicht opgelegd.
  Datum verleend: 15 maart 2019
 • Het kappen van zes bomen, Weresteijn Noord:
  • 1 haagbeuk
  • 1 sierappel
  • 1 linde
  • 2 meelbessen
  • 1 es
  • Reden: Ophoging verharding. In het project worden zes bomen gekapt en acht bomen herplant.
  • Datum verleend: 15 maart 2019
 • Het kappen van een wilg aan de achterzijde van het perceel, Paulus Potterstraat 38. Er is een herplantplicht opgelegd.
  Datum verleend: 15 maart 2019

Kennisgeving opschorten beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het samenvoegen van woningen, Baanhoek 58 en 60

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het realiseren van een aanbouw op dijkniveau, Baanhoek 297