Week 13

Omgevingsvergunningen 25 t/m 29 maart 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Overkapping aan de schuur, Ganzenstraat 9
  Datum ontvangst: 19 maart 2019
 • Het plaatsen van tijdelijke units, Rivierdijk 274, 258 t/m D
  Datum ontvangst: 20 maart 2019
 • Het plaatsen van een schoorsteenpijp aan de buitenkant van de woning, Piet Heinstraat 3
  Datum ontvangst: 25 maart 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het plaatsen van vier garageboxen, Middenveer 102a
  Datum verleend: 22 maart 2019
 • Het bouwen van 37 woningen, Monteverdistraat 2-20, Rondo 350-370 en Sonate 97-127
  Datum verleend: 22 maart 2019

Ingetrokken aanvraag voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een aanbouw en een serre, Nachtegaallaan 32
  Datum intrekking: 25 maart 2019

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Omzettingsvergunning, Douwes Dekkerstraat 8