Week 17

Omgevingsvergunningen 22 t/m 26 april 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het plaatsen van een nokverhoging, Christiaan Huygensstraat 16 en 18
  Datum ontvangst: 17 april 2019
 • Het plaatsen van een nokverhoging, Roerdompstraat 3
  Datum ontvangst: 17 april 2019
 • Locatie voor de kermis, Burg. Winklerplein/S. Stevinstraat
  Datum ontvangst: 17 april 2019
 • Het kappen van een boom, Albrechtplein 43
  Datum ontvangst: 17 april 2019
 • Brandveilig gebruiken van het magazijn, Industrieweg 6
  Datum ontvangst: 18 april 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Uitbreiden van de school met twee groepsruimten, Menuet 70
  Datum verleend: 19 april 2019
 • Het wijzigen van de gevel en een tweelaagse uitbreiding van de kantoren
  Datum verleend: 19 april 2019
 • De nieuwbouw van een bedrijfsloods, Molendijk 102
  Datum verleend: 19 april 2019
 • Het verhogen van de bestaande woning, Rivierdijk 114
  Datum verleend: 19 april 2019
 • Plaatsen van kantoorunits voor een periode van 5 jaar
  Datum verleend: 19 april 2019

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het bouwen van een kelder onder de woning, Goeman Borgesiusweg 13