Week 19

Omgevingsvergunningen 6 t/m 10 mei 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van een boom, Prof. Snelliusweg 6
  Datum ontvangst: 29 april 2019
 • Het wijzigen van de brandcompartimenten, Blankenstraat 4
  Datum ontvangst: 2 mei 2019
 • Het plaatsen van en airco aan de zijkant van de woning ter hoogte van de eerste verdieping, Piet Heinstraat 9
  Datum ontvangst: 2 mei 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van vier bomen. Er is een herplantplicht opgelegd.
  Datum verleend: 3 mei 2019
 • Het realiseren van een carport, Deltalaan 118
  Datum verleend: 3 mei 2019
 • Het realiseren van een aanbouw op dijkniveau achter de woning, Baanhoek 297
  Datum verleend: 3 mei 2019

Geweigerde omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het omzetten van een zelfstandige woning naar niet zelfstandige woonruimte, Douwes Dekkerstraat 8
  Datum geweigerd: 26 april 2019

Kennisgeving opschorten beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het kappen van 11 bomen, Zeeldraaier