Week 20

Omgevingsvergunningen 13 t/m 17 mei 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het tijdelijk (vijf jaar) omzetten naar onzelfstandige woonruimte, Kerkbuurt 32
  Datum ontvangst: 9 mei 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Locatie voor de kermis. Burg. Winklerplein/Simon Stevinstraat
  Datum verleend: 10 mei 2019

Ingetrokken aanvraag met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het plaatsen van een voetgangersbrug, Stationsweg 221
  Datum intrekking: 4 mei 2019
 • Het realiseren van een overkapping op het voorerf, Monteverdistraat 27
  Datum intrekking: 6 mei 2019

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Nieuwbouw Diesel Motoren Service, Sopraanweg

Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig

 • Het plaatsen van een airco-unit aan de zijgevel, Piet Heinstraat 9
 • Het kappen van een boom op het voorerf van de woning, Prof. Snelliusweg 6