Week 21

Omgevingsvergunningen 20 t/m 24 mei 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van vier appartementen en twee winkels, Kerkbuurt 115
  Datum ontvangst: 16 mei 2019
 • Het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar een onzelfstandige woonruimte,  Douwes Dekkerstraat 8
  Datum ontvangst: 17 mei 2019
 • Het plaatsen van een schuur met overkapping,  Prinsenweer 20
  Datum ontvangst: 19 mei 2019
 • Het bouwen van een garage aan de woning,  Prof. Snelliusweg 61
  Datum ontvangst: 19 mei 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het plaatsen van een nokverhoging, Roerdompstraat 3
  Datum verleend: 17 mei 2019  
 • Het bouwen van een keuken en een bijkeuken in de bestaande garage,  Stationsweg 205
  Datum verleend: 17 mei 2019
 • Het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde, Thorbeckelaan 33
  Datum verleend: 17 mei 2019   

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het realiseren van 23 woningen in de Staatsliedenbuurt fase 2B, Thorbeckelaan/Talmastraat