Week 23

Omgevingsvergunningen 3 t/m 7 juni 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een tuinoverkapping, Monteverdistraat 27
  Datum ontvangst: 27 mei 2019
 • Het oprichten van 50 woningen, Troelstralaan, Dr. Kuyperstraat, Talmastraat, Suze Groenewegplantsoen
  Datum ontvangst: 28 mei 2019
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, Lekstraat 101
  Datum ontvangst: 28 mei 2019
 • Het plaatsen van een prieel in de tuin, IJsbaan 4
  Datum ontvangst: 31 mei 2019
 • Het plaatsen van een overkapping in de tuin, Monteverdistraat 3
  Datum ontvangst: 31 mei 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Samenvoegen woningen tot één woning, Baanhoek 58 en 60
  Datum verleend: 31 mei 2019
 • Het renoveren van 78 woningen, Cort v.d. Lindenlaan 77 – 103 (oneven), Talmastraat 1 – 15 (oneven), Schaperstraat 1 - 28, Dr. Schaepmanstraat 2 – 28 (even) en Dr. de Visserstraat 2 – 28 (even)
  Datum verleend: 31 mei 2019

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het plaatsen van signing en vlaggenmasten, Parallelweg 3