Week 25

Omgevingsvergunningen 17 t/m 21 juni 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het plaatsen van een schuur met overkapping, Benedenveer 14
  Datum ontvangst: 11 juni 2019
 • Het verbouwen van de woning, Veerstoep 22
  Datum ontvangst: 13 juni 2019
 • Verduurzaming van een gemeentelijke monument: Piet Heinstraat 2 t/m 22, Adm. de Ruijterstraat 57 t/m 83, Hugo de Grootstraat 86 t/m 96
  Datum ontvangst: 17 juni 2019
 • Het kappen van een boom, Kerkbuurt 14a
  Datum ontvangst: 17 juni 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het gewijzigd bouwen van het appartementengebouw (36 appartementen), Landinistraat 2 t/m 72
  Datum verleend: 14 juni 2019
 • Het bouwen van twee nieuwe woongebouwen voor ASVZ, Touwbaan 20a t/m 20e en 22a t/m 22e, Zeeldraaier 19a t/m 19e en 20a t/m 20e
  Datum ontvangst: 14 juni 2019
 • Het kappen van 11 bomen. Er is een herplantplicht van 12 bomen opgelegd, Zeeldraaier
  Datum verleend: 14 juni 2019
 • Het bouwen van een schuur met overkapping, Prinsenweer 20
  Datum verleend: 14 juni 2019
 • Het bouwen van een berging, Prof. Snelliusweg 61
  Datum verleend: 14 juni 2019
 • Het realiseren van een bedrijfsgebouw met kantoor, Sopraanweg 9
  Datum verleend: 14 juni 2019

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een overkapping op het voorerf, IJsbaan 4
  Datum ingetrokken: 14 juni 2019

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het kappen van een boom aan de zuidzijde van de woning, Albrechtplein 43