Week 26

Omgevingsvergunningen 24 t/m 28 juni 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van 16 bomen, Beyerinckstraat t.h.v nr 10, Leeghwaterstraat in groenvoorziening, Beversweer t.h.v. nr 3, Tolsteeg in groenvoorziening, Deltalaan t.h.v. nr 200, Weresteijn t.h.v. nr 74, Kerkbuurt t.h.v 256, Burg. Feitsmapark in groenvoorziening, De Wiel t.h.v nr 2-56, Poelenstoep t.h.v nr 15, Havenstraat t.h.v nr 18, Hoepel t.h.v nr 36, Wilgenhof t.h.v nr 6, Kerkbuurt t.h.v nr 19a:
  • 3 elsen
  • 2 wilgen
  • 1 meelbes
  • 1 esdoorn
  • 1 kastanje
  • 1 levensboom
  • 1 venijnboom
  • 2 essen
  • 2 sierkersen
  • 1 cypres
  • 1 eik
  • Reden kap: Onderhoud gemeentelijke bomen (bomen zijn dood/matige conditie of te groot voor standplaats). Er worden 16 bomen herplant.
   Datum ontvangst: 18 juni 2019
 • Het verhogen van de garage, Vogelenzang 10
  Datum ontvangst: 19 juni 2019
 • Verbouwen pand, Blankenstraat 4
  Datum ontvangst: 19 juni 2019
 • Brandveilig gebruiken van het pand, Blankenstraat 4
  Datum ontvangst: 19 juni 2019
 • Het kappen van twee bomen, Rembrandtlaan 45-51
  Datum ontvangst: 20 juni 2019
 • Het omzetten van een zelfstandige naar een onzelfstandige woonruimte, Baanhoek 34C
  Datum ontvangst: 23 juni 2019

Verleende omgevingsvergunningen met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van een boom, Albrechtplein 43. Er is een herplantplicht opgelegd.
  Datum verleend: 21 juni 2019

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het realiseren van 43 woningen , + Gershwineiland 1 t/m 27 & 2 t/m 12 (Baanhoek West – De Eilanden) en Bernsteineiland 1 t/m 11 & 2 t/m 34

Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig

 • Het plaatsen van een schuur met overkapping, Benedenveer 14