Week 28

Omgevingsvergunningen 8 t/m 12 juli 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het vergroten van de dakkapel aan de achtergevel, Burg. Ypeijstraat 9
  Datum ontvangst: 28 juni 2019
 • Het plaatsen van een beschoeiing, Parallelweg 6a
  Datum ontvangst: 3  juli 2019
 • Het plaatsen van een blokhut en een erfafscheiding, Stobbe 22
  Datum ontvangst: 3 juli 2019
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, Rembrandtlaan 41
  Datum ontvangst: 4 juli 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het oprichten van 23 woningen, Thorbeckelaan en Talmastraat
  Datum verleend: 5 juli 2019