Week 30

Omgevingsvergunningen 22 t/m 26 juli 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Inrichten bouwplaats, Baanhoek 351b
  Datum ontvangst: 15 juli 2019
 • Afwijken bestemmingsplan t.b.v. Black Horse Cup, Kweldamweg 8
  Datum ontvangst: 15 juli 2019
 • Het vellen van 9 houtopstanden, Nicolaas Beetsstraat. Reden kap: matige tot slechte conditie bomen. Alle 9 bomen worden herplant
  Datum ontvangst: 17 juli 2019
 • Het vellen van 3 houtopstanden. Reden kap: matige tot slechte conditie bomen. Alle 3 bomen worden herplant.
  Datum ontvangst: 17 juli 2019
 • Gebruiken van grond voor tuin en erf, Weresteijn 55
  Datum ontvangst: 17 juli 2019
 • Het vellen van twee houtopstanden, Kerkbuurt 12
  Datum ontvangst: 18 juli 2019
 • Plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van de woning, Waalstraat 13
  Datum ontvangst: 18 juli 2019
 • Het vellen van een houtopstand, Elzenhof 202
  Datum ontvangst: 18 juli 2019
 • Het aanbrengen van een handelsreclame, Kerkbuurt 33-35a
  Datum ontvangst: 19 juli 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Oprichten van 50 woningen Staatsliedenbuurt fase 2, Dr. Kuyperstraat 1 t/m 19 en 43 t/m 55, Suze Groeneweg-plantsoen 1 t/m 15 en 18 t/m 32, Troelstralaan 2 t/m 20 en 44 t/m 56
  Datum verleend: 19 juli 2019

Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig

 • Het maken van een bouwplaatsinrichting, Baanhoek 351b