Week 32

Omgevingsvergunningen 5 t/m 9 augustus 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het aanleggen van een in- en uitrit, Mozartplantsoen 2
  Datum ontvangst: 29 juli 2019
 • Het aanpassen van het kozijn aan de achterkant van de woning, Thorbeckelaan 51
  Datum ontvangst: 29 juli 2019
 • Het plaatsen van een tijdelijke containerlift, Joost v.d. Vondelstraat 25-181
  Datum ontvangst: 30 juli 2019
 • Het plaatsen van een privacyscherm, L. v.d. Wielstraat 1
  Datum ontvangst: 1 augustus 2019
 • Het realiseren van een inrit, het verbreden van een inrit en het realiseren van extra parkeerplaatsen, Beyerinckstraat 10
  Datum ontvangst: 2 augustus 2019
 • Het kappen van twee essen, thv rijksweg A15 ten zuiden van sportpark de Lockhorst
  Datum ontvangst: 2 augustus 2019
 • Het omzetten van een woning naar onzelfstandige woonruimte, Prof. Snelliusweg 28
  Datum ontvangst: 2 augustus 2019
 • Verbouwen van het bedrijfspand en het plaatsen van twee daklichten, Sportlaan 255
  Datum ontvangst: 2 augustus 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het bouwen van negen beneden/bovenwoningen, Troelstralaan 1-5, 7-11 en 13-17
  Datum verleend: 2 augustus 2019
 • Het kappen van twee bomen, Rembrandtlaan 45-51
  Datum verleend: 2 augustus 2019
 • Afwijken van het bestemmingsplan gedurende het jaarlijks terugkerend tweedaagse evenement (eind augustus/begin september) voor een periode van 10 jaar, Kweldamweg 8
  Datum verleend: 2 augustus 2019
 • Het oprichten van een zonnepark en het kappen van 79 bomen. Er is een herplantplicht opgelegd van 79 bomen, Kweldamweg 51
  Datum verleend: 2 augustus 2019
 • Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning, Reinenweer 60
  Datum verleend: 2 augustus 2019
 • Het maken van een constructieve doorbraak in de woning, Veerstoep 22
  Datum verleend: 2 augustus 2019
 • Het aanleggen van een oprit naast de woning, Mozartplantsoen 6
  Datum verleend: 2 augustus 2019

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het realiseren van een in- en uitrit, Vogelenzang 31
  Datum ingetrokken: 1 augustus 2019

Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig

 • Het kappen van twee bomen, Kerkbuurt 14a

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:

 • Het kappen van 16 bomen, diverse locaties
 • Het bouwen van schuur met overkapping en het realiseren van een schutting, Lekstraat 2