Week 35

Omgevingsvergunningen 26 t/m 30 augustus 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

  • Het plaatsen van een dakkapel op het  voordakvlak, Alewijnsweer 6
    Datum ontvangst: 22 augustus 2019