Week 36

Omgevingsvergunningen 2 t/m 6 september 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

  • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel, Beethovenstraat 2
    Datum ontvangst: 2 september 2019