Week 4

Omgevingsvergunningen 21 t/m 25 januari 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

  • Het toevoegen van een verdieping en vervangen van het dak, Rivierdijk 114
    Datum ontvangst: 17 januari 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

  • Het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning en het realiseren van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning, Jacob Catsstraat 10
    Datum verleend: 18 januari 2019
  • Uitbreiding in/uitrit, Stationsweg 221
    Datum verleend: 18 januari 2019

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  • De bouw van vier garageboxen, Middenveer 102a