Week 40

Omgevingsvergunningen 20 september t/m 4 oktober 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het bouwen van een distributiecentrum en een woonwinkel, Leeghwaterstraat 75
  Datum ontvangst: 20 september 2019
 • Het aanleggen van een tijdelijke in-uitrit voor bouwverkeer, Baanhoek 337a
  Datum ontvangst: 27 september 2019
 • Het realiseren van een dakopbouw,  Parallelweg 19e
  Datum ontvangst: 29 september 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het aanleggen van een inrit, Mozartplantsoen 2
  Datum verleend: 27 september 2019
 • Het kappen van twee essen bomen, t.h.v. rijksweg A15 ten zuiden van sportpark de Lockhorst. Er is een herplantplicht opgelegd
  Datum verleend: 27 september 2019

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Verbouwing bedrijfspand, Sportlaan 255