Week 41

Omgevingsvergunningen 7 t/m 11 oktober 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het verbreden van de inrit, Parallelweg 6a
  Datum ontvangst: 1 oktober 2019
 • Onderhoud gemeentelijke bomen:
  Datum ontvangst: 2 oktober 2019
   
  • Dorlandsweer
  • Molshoefweer
  • Tiendweg
  • Prickwaert
  • Weresteijn
  • Rijnstraat
  • Stationsplein
  • Thorbeckelaan
  • Prof Lorentzlaan
  • Burg. Feitsmapark
  • Goeman Borgesiusweg
  • Leiakker
  • IJsbaan
  • Kleindiepstraat
  • Krommestoep
  • Leeghwaterstraat
  • De Wiel
  • Trompstraat

   Het kappen van 40 bomen:
    
  • 2 Boomhazelaren
  • 8 Elzen
  • 1 Populier
  • 1 Sierpeer
  • 2 Haagbeuken
  • 2 Linde
  • 2 Meelbessen
  • 3 Esdoorns
  • 4 Kastanjebomen
  • 1 Den
  • 2 Berken
  • 1 Goudels
  • 1 Amberboom
  • 1 Sierkers
  • 9 Essen

   Reden kap: Bomen zijn dood of in een slechte conditie. Alle 40 bomen worden herplant

 • Het plaatsen van een tuinhuis, Zwanensingel 2
  Datum ontvangst: 4 oktober 2019

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het uitbreiden van de bestaande loods met een overdekt laadperron, Parabool 28
  Datum verleend: 4 oktober 2019
 • Het vergroten van een dakopbouw, Baanhoek 186
  Datum verleend: 4 oktober 2019

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het realiseren van een uitrit aan de achterzijde van de woning, De Horst 39